Ostatni odczyt: Brak łączności

Stan wody: 126 cm

Warunki Spływu: Niebezpieczne